หมวดหมู่ทั้งหมด
EN

การจัดเก็บพลังงานสถานีฐานการสื่อสาร

หน้าแรก > การประยุกต์ใช้งาน > การจัดเก็บพลังงานสถานีฐานการสื่อสาร

การจัดเก็บพลังงานสถานีฐานการสื่อสาร

เวลา: 2022-04 11- เปิดดู: 44

The principle and constitution of solar photovoltaic power generation 

Solar photovoltaic power generation is the use of solar cells to convert the sun's light energy into electric energy, through the control of the controller, 

on one hand, directly provide electricity to the corresponding circuit or load ; on the other hand - the excess electric energy stores in the battery providing backup power at night or when the power generated by solar cells is low.

通讯基站3


The controller is automatically recharge and discharge of storage battery monitoring device, when the battery is full of electricity, it will automatically cut off the charging circuit or converts charge to float charging ways making the battery charged too; when the battery discharge has occurred, it can give out alarm prompt timely and relevant protection action, thus battery can be with long-term reliable operation.


通讯基站


Batteries applied in outdoor small communication base station projects generally require the use of lithium iron phosphate เซลล์ กับ specifications of 48V50Ah as energy storage battery backup. ดังนั้นcommunication base station equipment can still work normally after   power failure,ที่will not produce secondary disasters.


อุปกรณ์หลักs: solar panel, photoelectric controller,กล่องแยก, solar panel bracket, battery, cable, etc


通讯基站2


ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ

ธนาคารอำนาจ

ก่อนหน้า: ไม่มี

ถัดไป: ไม่มี

แฉ
ออนไลน์